วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552

การสัมภาษณ์ปัญหาขยะหาดบางแสน

นักท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี อาชีพรับจ้าง สัมภาษณ์วันที่ 12 สิงหาคม 2552 เวลา 14.06 น.

จากบทสัมภาษณ์

1.เป็นสภาพแวดล้อมของหาดบางแสน-ไม่สวยเลย

2.สภาพหาดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน-อดีตสวยกว่า

3.ท่านคิดว่าระหว่างรัฐบาลกับประชาชนใครควรเป็นผู้แก้ไขปัญหาขยะ-นักท่องเที่ยว

4.ท่านมีข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาอย่างไร-อยากให้มีที่ทิ้งขยะเพิ่มมากขึ้น


คุณกฤษดา คนขับบานาน่าโบ๊ท สัมภาษณ์วันที่ 12 สิงหาคม 2552 เวลา 13.50 น.

จากบทสัมภาษณ์

1.สภาพแวดล้อมของหาดบางแสน-คลื่นลมแรงทำให้ขยะถูกพัดเข้ามามากขึ้น

2.ปัญหาขยะใครควรเป็นผู้แก้ไข-เทศบาลเป็นผู้เก็บขยะ

3.ประชาชนมีส่วนเเก้ไขปัญหาอย่างไร-ช่วยกันกวาดกองไว้

*หมายเหตุ ตอนคุณกฤษดาขับเรือมักเจอขยะลอยอยู่ในทะเล ปัญหาขยะมาจากที่อื่นพัดเข้ามา ทุ่นลอยน้ำที่ใช้สำหรับดักขยะ จะมีเทศบาลมาเก็บขยะบ่อยๆ แต่ตอนนี้ตาข่ายก็ขาดเกือบหมด จึงทำให้ขยะลอยเข้ามาเป็นจำนวนมาก


คุณพัธชมณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สัมภาษณ์วันที่ 12 สิงหาคม 2552 เวลา 13.42 น.

จากบทสัมภาษณ์

1.สภาพแวดล้อมของหาดบางแสน-ไม่ค่อยได้มาแต่เท่าที่เห็นก็ดี

2.ปัญหาขยะใครควรเป็นผู้แก้ไข-รัฐบาลและประชาชนต้องคอยดูแลช่วยเหลือกันทั้งสองฝ่าย

3.นักท่องเที่ยวควรมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาขยะอย่างไร-ช่วยเก็บขยะ ไม่ทิ้งทั่ว ไม่ทำให้สถานที่สกปรก


พันตำรวจตรีทับ สารวัตรป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่สารวัตรจราจร ส.ภ.อ แสนสุข สัมภาษณ์วันที่ 12 สิงหาคม 2552 เวลา 13.33 น.

จากบทสัมภาษณ์

1.สภาพแวดล้อมของหาดบางแสน-มีการปรับปรุงที่ดีขึ้น คุณภาพที่ปานกลาง

2.สภาพแวดล้อมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน-พึ่งย้ายมาเลยไม่มีข้อมูล

3.ปัญหาขยะใครมีบทบาทในการแก้ไข-ประชาชนเป็นผู้ใช้ก็ควรเป็นผู้รับผิดชอบ รวมไปถึงเทศบาลด้วย

4.กฎหมายควบคุมปัญหาขยะ-ใช้กฎหมายเทศบาล จะมีการตักเตือนก่อน หากฝ่าฝืนก็จะมีการปรับ

5.คุณตำรวจมีส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะอย่างไร-ช่วยกันรณรงค์ ช่วยแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งกฎหมายจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการแก้ไขปัญหา

ป้าสุรีย์ อาชีพคนให้เช่าห่วงยาง เป็นคนสมุทรสงคราม แต่มาใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดชลบุรีได้ 50 ปีแล้ว สัมภาษณ์วันที่ 12 สิงหาคม 2552 เวลา 13.10 น.

จากบทสัมภาษณ์

1.ปริมาณขยะของหาดบางแสน-จากอดีตจนถึงปัจจุบันสะอาดมากขึ้น เนื่องจากเทศบาลมาเก็บขยะทุกเช้า

2.ปัญหาขยะใครควรเป็นผู้แก้ไข-เจ้าหน้าที่รถเทศบาล

3.ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนใครควรเป็นผู้แก้ไข-ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่ชอบทิ้งขยะ

4.ป้าช่วยแก้ไขปัญหาขยะอย่างไร-ป้าช่วยเก็บกวาดเสมอ

*จำนวนขยะจะลอยมาจากที่อื่น และบางแสนจะสะอาดในช่วงหน้าหนาว

ป้ามานพ อาชีพขายอาหารทะเล สัมภาษณ์วันที่ 12 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 น.

จากบทสัมภาษณ์

1.สภาพแวดล้อมของหาดบางแสน-ดีขึ้น

2.ปริมาณขยะจากอดีตจนถึงปัจจุบัน-มีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ ทำให้ขยะน้อยลง

3.ระหว่างัฐบาลกับประชาชนใครควรเป็นผู้แก้ไขปัญหาขยะ-รัฐบาลแก้ไขอยู่เสมอ

4.แม่ค้ามีการแก้ไขปัญหาขยะอย่างไร-เก็บขยะทิ้งลงที่

คุณสุวรรณ นักท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เวลา 12.56 น.

จากบทสัมภาษณ์

1.สภาพแวดล้อมของหาดบางแสน-50% ต้องปรับปรุงมากขึ้น

2.ปริมาณขยะจากอดีตจนถึงปัจจุบัน-มีขยะมากขึ้น

3.ปัญหาขยะใครควรเป็นผู้แก้ไข-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.รัฐบาลควรมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาอย่างไร-มาตราการและกฎระเบียบไม่ให้ชาวบ้านทิ้งขยะลงสู่ทะเล

5.ในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาอย่างไร-ต้องปฏิบัติตามกฎอย่างจริงจัง

บทสรุปจากการสัมภาษณ์

ปัญหาขยะของหาดบางแสนส่วนใหญ่ถูกพัดมาจากที่อื่น ซึ่งบางคนอาจคิดว่ามาจากนักท่องเที่ยว แต่นั่นเป็นเพียงส่วนน้อย เพราะจะเห็นได้จากจำนวนขยะที่ติดอยู่ตามทุ่นดักขยะมีเป็นจำนวนมาก จากการสัมภาษณ์ทราบว่า ทะเลบางแสนจะสะอาดมากในช่วงหน้าหนาว เพราะเกาะที่อยู่ตรงข้ามกับทะเลบางแสนและสถานที่อื่นๆจะมีการท่องเที่ยวที่ลดลง ทำให้ไม่มีขยะลอยมาติดที่หาดบางแสน อีกทั้งเป็นช่วงน้ำขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามปัญหาขยะก็เกิดจากฝีมือมนุษย์ ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันแก้ไขปัญหาขยะโดยการทิ้งให้ลงถัง จะทำให้ธรรมชาติของเราสวยงามตลอดไป

อุปสรรคในการดำเนินงาน

1.มลภาวะทางเสียง คือ จะมีลมพัดแรงและมีเสียงจากการประชาสัมพันธ์สอดแทรกอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด ทำให้มีการสื่อสารที่ลำบาก

2.สื่อที่ใช้ในการบันทึกภาพไม่เพียงพอ และไม่สะดวก ทำให้ไม่สะดวกต่อการสัมภาษณ์

3.อากาศร้อนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสัมภาษณ์

4.นักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ประเด็นการศึกษา "ไทยคร๊าฟท์"

คำสั่ง : กำหนดประเด็นคำถามที่เป็นข้อขัดแย้งทางความคิดในมุมมองของนิสิต โดยกำหนดให้ได้กว้างขวาง ครอบคลุมประเด็นปัญหาตามกรณีศึกษานี้ให้มากที่สุด อย่างน้อย 3ประเด็น
วิเคราะห์ปัญหา
1. ผู้บริหารระดับสูงก้าวก่ายงานฝ่ายการตลาดทำให้พนักงานขายเกิดความสับสน
วิธีการแก้ไข ผู้จัดการฝ่ายขายควรเสนอในที่ประชุมให้มีการระบุอำนาจหน้าที่การบริหารงานที่ชัดเจน หรือทบทวนการระบุ Job description ของแต่ละตำแหน่งในระดับบริหาร เพื่อให้การบริหารงานมีความชัดเจน สำหรับปัญหานี้ในความเป็นจริงจัดเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขเนื่องจากเจ้าของบริษัทเป็นผู้กระทำเสียเอง ดังนั้นผู้จัดการฝ่ายขายจึงทำได้เพียงการกระตุ้นเตือนด้วยวิธีละมุนละม่อม
2. ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้าจัดส่งสินค้าล่าช้า เนื่องจากสินค้าจะต้องรอรับจากผู้ผลิตอีกทอดหนึ่ง ส่งผลให้ลูกค้ายกเลิกใบสั่งซื้อและยอดขายตกต่ำ
วิธีการแก้ไข ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้าจะต้องทำการวิเคราะห์จำนวนสั่งซื้อที่เหมาะสมเสียใหม่ เนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าในจำนวนเท่าเดิมไม่เหมาะสมอีกต่อไป ดังนั้นจะต้องทำการทบทวน EOQ และ Order time ใหม่ที่เหมาะสมกับยอดขายในปัจจุบัน
3. ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจาก
-พนักงานขายมีน้อย
-จำหน่ายสินค้าได้กับลูกค้าประจำเป็นหลักมากกว่าการขายให้ลูกค้าใหม่ เนื่องจากบริษัทไม่มีการโฆษณาพนักงานขายจึงขายสินค้าได้ยาก
-พนักงานขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน และพนักงานขายบางคนลาออกเพราะการจ่ายเงินล่าช้า ทั้งนี้เนื่องจากการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับพนักงานขายไม่เป็นระบบ
-ผู้จัดการฝ่ายขายปฏิบัติงานไม่เป็นตัวแบบที่ดีของลูกน้อง และผู้บริหารระดับสูงไม่ว่ากล่าวตักเตือนผู้บริหารท่านอื่นที่ทำงานผิดพลาด ทำให้พนักงานขาดขวัญและกำลังใจที่ดี ส่งผลต่อระบบการบริหารในที่สุด
วิธีการแก้ไข
รับสมัครพนักงานขายใหม่ โดยจะต้องคำนวณจากการวิเคราะห์กำลังคนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน
โฆษณาในหนังสือธุรกิจเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นที่รู้จัก นอกจากนี้ยังสามารถทำตลาดเชิงรุก ด้วยการส่งโบร์ชัวร์ไปยังบริษัทต่างๆ อย่างสม่ำเสมอให้เป็นที่รู้จักกับลูกค้าทั่วไป
ปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นระบบ โดยให้ฝ่ายบัญชีหรือการเงินเป็นผู้ดูแลการจ่ายค่าตอบแทนเช่นเดียวกับพนักงานในแผนกอื่น
กรรมการผู้จัดการจะต้องทบทวนการทำงานของผู้บริหารขององค์การใหม่ และตักเตือนการทำงานที่ผิดพลาดของผู้บริหารท่านอื่นขององค์การ
ปัญหาอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายโดยตรง (จะแก้ไขหรือไม่ก็ได้ เนื่องจากไม่เกี่ยวกับการบริหารงานขายโดยตรง) ได้แก่

-สินค้ารุ่นอื่นที่ขายไม่ออกจะเสื่อมอายุได้ง่าย
-บริษัทโดนปรับภาษี เนื่องจากฝ่ายบัญชีส่งภาษีล่าช้าวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โฆษณาเบียร์สิงห์

ชุดที่ 1
กอล์ฟมี 18 หลุม หากพลาดหลุมใดให้ลืมไปทันที
บุญชู เรืองกิจ - ตัดทิ้งไปได้เลยหลุมที่ผ่านมา จะมุ่งไปข้างหน้า
ศุภพร มาพึ่งพงษ์ - มันไม่ใช่ที่สิ้นสุดของชีวิต
ถาวร วิรัตน์จันทร์ - แรงวัดหัวใจ ควบคุมให้ได้
ธรรมนูญ ศรีโรจน์ - ใจต้องเด็ดขาด เหมือนมีพลังจิต แล้วต้องนิ่ง
สรุป หากเราจะทำอะไรจะต้องทำอย่างเต็มที่ สุดความสามารถ ถ้าทำอะไรพลาดไปก็พยายามทำใหม่ ไม่คิดถึงสิ่งที่พลาดไปแล้ว

ชุดที่ 2
บุญชู เรืองกิจ - เวลาซ้อม ห้ามจับโทรศัพท์
ถาวร วิรัตน์จันทร์ - กอล์ฟมันต้องซ้อม มิฉะนั้นทำทั้งชาติก็ไม่ได้
ชินรัตน์ ผดุงศิลป์ - ฝึกตี 300 - 400 ลูก
เชาวรัตน์ พลาพล - ต้องรู้ทางลม จับหญ้า และซ้อมอย่างหนัก
สรุป เวลาซ้อมก็ต้องซ้อมอย่างเต็มที่ ไม่ใช่ซ้อมเล่นๆต้องฝึกการตีลูก ต้องรู้ทางลมว่าไปทิศทางไหน ต้องมีการฝึกซ้อมอย่างหนัก

ชุดที่ 3
ประหยัด มากแสง - ไม่เป็นแคตดี้ ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ชีพชัย นิเทศ - เอาลูกกอล์ฟไปขาย
พรหม มีสวัสดิ์ - พอเลิกเรียน ก็มาดูวิธีการเล่น
ธงชัย ใจดี - ให้โอกาสเด็กรุ่นหลัง
บุญชู เรืองกิจ - สร้างเด็กรุ่นใหม่
ศุภพร มาพึ่งพันธ์ - ถ้ามุ่งมั่นก็จะชนะ
สรุป การดูวิธีการเล่นของผู้ชำนาญก่อน แล้วพอเราเราเล่นเก่งแล้วก็ควรให้โอกาสเด็นรุ่นใหม่ที่อยากเป็นแบบเราด้วย ถ้าเรามีความมุ่งมั่นเราก็จะชนะอุปสรรคไปได้

หนุ่มบาว-สาวปาน

ไข่นุ้ย...เป็นหนุ่มใต้กรีดยางอยู่ที่ภาคใต้ มาทำงานที่กรุงเทพมหานครเพราะเหตุความไม่สงบ และมาขับวินมอเตอร์ไซค์และมีแฟนเป็นเด็กแนว แต่แล้วก็ต้องเลิกกันเพราะแฟนสาวชอบฟังโมเดิร์นด็อกแต่ไข่นุ้ยชอบฟังเพลงคาราบาว

จันทร์...เป็นคนจังหวัดนครนายก อ.บ้านนา เรียนจบม.3 แล้วเข้ามาทำงานที่กรุงเทพมหานครมาทำอาชีพขายบริการ แล้วได้ไปเป็นเมียน้อยของเสี่ยคนหนึ่ง จันทร์ชอบฟังเพลงปานแต่เสี่ยไม่ชอบเพราะว่าร้องด่าผู้ชายว่าหลายใจ สุดท้ายจึงเลิกกัน

และแล้วทั้งไข่นุ้ยและจันทร์ก็ได้มาเจอกันที่ ตะวันแดง ความเหงาทำให้ทั้งคู่ปิ๊งกันและเข้ากันได้เพราะรสนิยมเดียวกัน ทั้งคู่จึงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและเปิดร้านเหล้าชื่อว่าร้าน "บาว-ปาน

ความคิดเห็น
การที่เราใช้ชีวิตอยู่กับคนที่แตกต่างกันมากเกินไป ทำให้ไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ จึงทำให้ต้องเลิกลากันไป ดังนั้นเราควรที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่มีรสนิยมเดียวกันหรือมีอะไรที่คล้ายกัน เพราะจะทำให้สามารถเข้าใจกัน คุยกันรู้เรื่อง และจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้นาน

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

จับ หรือ ปล่อย..?

จากกรณีศึกษาที่ตำรวจ สภ.ต.แสนสุข ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนร้าย 2 คนเข้าไปขโมยของในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุก็พบกับคนร้ายเป็นเด็กผู้ชาย 2 คน เป็นพี่น้องกัน คนหนึ่งอายุ 13 ปีและอีกคนหนึ่งอายุ 15 ปี หลังจากนั้นตำรวจได้ให้เด็ก 2 คน พาไปที่บ้าน เมื่อตำรวจไปถึงบ้านก็ได้พบกับตาและยายของเด็กทั้งสอง ซึ่งตาเป็นอัมพฤตและนอนอยู่บนที่นอน ส่วนยายก็ตาบอดเคลื่อนตัวลำบาก ตำรวจจึงถามเด็กทั้งสองคนว่าทำไมต้องไปขโมยของในร้านสะดวกซื้อ เด็กทั้งสองจึงตอบว่า เพราะพวกเขาจำเป็น ถ้าพวกเขาไม่ทำอย่างนี้ตากับยายก็จะไม่มีอะไรกิน ส่วนชาวบ้านก็ขอร้องไม่ให้ตำรวจจับเด็กทั้งสองคนนี้ เพราะเป็นเด็กกตัญญญู ที่ทำไปเพราะต้องการหาอาหารมาประทังชีวิตเท่านั้น

กลุ่มของดิฉันเลือก จับ เพราะ...

- ทำตามหน้าที่และตามกฏหมายที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดระเบียบสังคม
- ผู้เสียหายแจ้งความ
- เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่สังคม
- เพื่อให้ผู้อื่นเกรงกลัวต่อกฏหมาย

ซื้อหรือเช่า....?

กลุ่มของดิฉันเลือกการเช่า เพราะ...


- ประหยัดงบประมาณ

- ไม่ต้องซ่อมเอง

- มีระบบที่ทันสมัย

- เมื่อหมดสัญญาเช่าสามารถเปลี่ยนบริษัทได้

- ลดปริมาณขยะทางเทคโนโลยี
หลักฐานอ้างอิง : http://www.innnews.co.th/wb/show.php?Category=innnews&No=9137

รายงานข่าว 9 มีนาคม 2552 ชมรมสื่อมวลชน จ.สระแก้ว 0870210815 อบจ.สระแก้ว สนับสนุน ร.ร. ในสังกัดเต็มที่ ทั้งคอมพิวเตอร์ รถยนต์ เครื่องดนตรี นายทรงยศ เทียนทอง นายก อบจ.สระแก้ว เปิดเผยว่า การพัฒนาคนให้มีคุณภาพต้องเริ่มที่การส่งเสริมให้มีการศึกษาก่อน ปัจจุบัน อบจ.สระแก้ว มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 แห่ง ตนพร้อมคณะผู้บริหารของ อบจ.สระแก้ว เห็นว่า ร.ร.ที่รับถ่ายโอนมาสังกัด ยังมีวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ยานพาหนะ ไม่พอเพียง ทำให้การบริหารจัดการภายในโรงเรียนไม่สะดวกเท่าที่ควร เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนกับครูผู้สอนและนักเรียนรวมทั้งบุคลากรของโรงเรียน นายทรงยศกล่าวว่า ตนได้จัดงบประมาณปี 2552 เช่าคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง รวม 520 เครื่อง คิดเป็นเงิน 10,500,000 บาท โดยมอบให้ ร.ร.ซับนกแก้ววิทยา 100 เครื่อง ร.ร.บ้านแก้งวิทยา 150 เครื่อง ร.ร.เขาฉกรรจ์วิทยาคม 180 เครื่อง ร.ร.ไทรเดี่ยววิทยา 50 เครื่อง และร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม 40 เครื่อง การเช่าคอมพิวเตอร์นั้นมีข้อดีกว่าการจัดซื้อมาเป็นครุภัณฑ์ของโรงเรียน เพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน รวมทั้งค่าบำรุงรักษาบริษัทที่ให้เช่าเครื่องก็ต้องร้บผิดชอบในส่วนนี้ ทำให้ประหยัดงบประมาณของ อบจ.สระแก้ว ได้มากเช่นกัน และได้ย้ำกับผู้บริหารของโรงเรียนว่า ห้ามเก็บค่าเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กับนักเรียนเด็ดขาดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นายทรงยศกล่าวอีกว่า นอกจากนั้น ยังได้จัดซื้อรถยนต์ตู้จำนวน 3 คัน มอบให้ ร.ร.บ้านแก้งวิทยา ร.ร.ซับนกแก้ววิทยา และ ร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม รวมมูลค่า 3,300,000 บาท และกำลังดำเนินการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลและเครื่องดนตรีไทยเพื่อมอบให้ร.ร.ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม มูลค่ารวม 603,650 บาท และจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ มูลค่า 600,000 บาท มอบให้ร.ร.ซับนกแก้ววิทยา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้นักเรียนได้นำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนและในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย นโยบายของตนนั้น จะใช้การส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชนเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว